งานที่ไร้ยางอาย [ผู้ประเมิน] นั้นแข็งแกร่งที่สุด-ไร้เทียมทานโดย [ดวงตาแห่งพระเจ้า] ที่แข็งแกร่งที่สุดที่ได้รับการฝึกฝนในขุมนรก-