งานที่ไม่เอื้ออำนวย [ผู้ประเมินราคา] นั้นแข็งแกร่งที่สุดจริงๆ